Ondernemen biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Daarom zijn de ZZP-verzekeringsbundels afgestemd op jouw beroep.

Bij ZEKUR kies je niet uit losse ZZP-verzekeringen, maar uit bundels. Wij bundelen onze verzekeringen om de verzekeringen betaalbaar te houden, maar ook zodat jij goed verzekerd bent en geen risico’s loopt die jij niet kan betalen. In onze Gewoon ZEKUR-bundel zitten de verzekeringen die je minimaal nodig hebt om goed verzekerd te zijn. In onze Extra ZEKUR-bundel zitten aanvullende verzekeringen voor als je meer zekerheid wil. Daarnaast is het voor sommige beroepen mogelijk om de bundels uit te breiden met losse verzekeringen.

Wij kunnen jou niet vertellen welke verzekeringsbundel het beste is voor jouw situatie. Jij weet zelf het beste welke risico’s je wel en niet wil en kan lopen. Om je te helpen hebben we een aantal punten op een rij gezet, zodat jij sneller kan beslissen of een verzekering bij jou past.

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is nodig voor als een klant of opdrachtgever jou aansprakelijk stelt voor schade aan spullen of letselschade. Door schadebehandelaren wordt er gekeken of er inderdaad sprake is van aansprakelijkheid en zo ja, wat de schade van de andere partij is. Bij aansprakelijkheid en dekking, keert deze verzekering uit. Daardoor hoef jij je niet bezig te houden met schadeclaims en doordat schades geregeld worden, kan je de relatie met jouw klant goed houden.

  Niet alle kosten worden vergoed. Als jij jouw werk niet goed hebt gedaan en dit opnieuw moet doen, komt dit voor eigen rekening. Of als je aansprakelijk bent voor schade door diefstal van goederen.

  Als je aansprakelijk wordt gesteld, kan de claim al snel hoog oplopen. Omdat je bij een (te) hoge claim het risico loopt dat je jouw bedrijf niet kan voortzetten, zit deze verzekering in de Gewoon ZEKUR-bundel.

 • Inventaris- & Goederenverzekering

  Of je een inventaris- & goederenverzekering nodig hebt, is afhankelijk van jouw onderneming. Maar eigenlijk heeft elke zzp’er wel spullen. Als adviseur heb je een laptop, bureau en misschien een kopieerapparaat. Een winkelier heeft een inventaris en goederen (handelswaar) in de winkel. En een bouwvakker slaat zijn gereedschap en goederen misschien wel op in huis of in een schuur. Als deze spullen worden gestolen of verloren gaan bij een brand of storm, kan het zijn dat je jouw beroep niet meer kan uitoefenen. Daarom zit ook deze verzekering in de Gewoon ZEKUR-bundel. Zo weet je zeker dat je weer nieuwe spullen kan kopen.

  Deze zakelijke spullen zijn alleen verzekerd op het adres waar jouw bedrijf is gevestigd. Spullen die je onderweg meeneemt, zijn niet op deze verzekering verzekerd.

 • Rechtsbijstandsverzekering

  Als je onderneemt, kan je met juridische conflicten te maken krijgen. Dat kan met een klant of opdrachtgever zijn, maar ook met de eigenaar van het pand dat je huurt. Met een rechtsbijstandsverzekering kan je onbeperkt met juristen bellen voor advies. En als een klant niet wil betalen, een incassobureau inschakelen. Ook kan je de rechtsbijstandverzekering inschakelen als je zelf schade wil verhalen op een ander. Juridische conflicten kunnen lang duren en duur zijn. Je bent met deze rechtsbijstandsverzekering verzekerd voor bedragen tot € 50.000,- om hulp in te schakelen van buitenaf.

  De rechtsbijstandsverzekering ZZP keert niet uit bij conflicten in de privésfeer, bestaande conflicten, conflicten die je met opzet veroorzaakt of discussies over je factuur. Conflicten over de aan- en verkoop van goederen zijn niet standaard verzekerd. Deze kan je verzekeren met de losse aanvullende verzekering Rechtsbijstand Aan- & Verkoop.

  Een rechtsbijstandsverzekering is best kostbaar. Daar staat tegenover dat je je niet meer bezig hoeft te houden met eventuele juridische conflicten. Of hoge advocaatkosten moet betalen. Bedenk voor jezelf welke conflicten kunnen ontstaan en hoeveel tijd en kosten je hier aan kwijt bent. De rechtsbijstandsverzekering is geen losse verzekering. Hij zit in de bundel Extra ZEKUR.

 • Rechtsbijstandverzekering Aan- & Verkoop

  Met deze verzekering krijg je juridische hulp bij conflicten over de aan- of verkoop van goederen of diensten die bedoeld zijn voor eigen gebruik of verkoop. Bijvoorbeeld als jouw producten op de verkeerde datum of het verkeerde adres worden bezorgd. Of als jij verkeerde producten geleverd krijgt of de geleverde producten van slechte kwaliteit zijn. Ook als de afnemer van jouw producten ineens de samenwerking opzegt en de al gemaakte kosten niet wil vergoeden, kan je een beroep op deze verzekering doen.

  Met de juridische hulp worden de directe en indirecte kosten geclaimd en het werk voor jou uit handen genomen. Zo is de kans groter dat je de relatie met jouw klant of leverancier goed houdt en kan jij snel verder met ondernemen. Alle zzp’ers kunnen deze verzekering afsluiten bij hun Extra ZEKUR bundel.

 • Ongevallenverzekering voor zzp'ers

  Een ongevallenverzekering keert eenmalig uit als je door een ongeluk blijvend invalide raakt of komt te overlijden. De uitkering bij blijvende invaliditeit is maximaal € 50.000,- en hangt af van de mate van invaliditeit. De uitkering bij overlijden is € 25.000,-. Je kan je met het geld laten omscholen als je jouw werk niet meer kan doen. Of een aanpassing doen in huis of je auto. Als je door het ongeluk komt te overlijden, gaat het geld naar jouw nabestaanden. Zij kunnen naast de begrafenis ook andere extra’s regelen. Zoals extra kinderopvang of als vangnet voor inkomsten die wegvallen.

  Het kan zijn dat je zelf al een potje achter de hand hebt voor het geval je door een ongeluk niet meer kan werken. Je kan dan zelf eventueel deze kosten dragen. Kan je dat niet, dan biedt de ongevallenverzekering een vangnet voor jezelf en jouw naasten. De ongevallenverzekering zit in de bundel Extra ZEKUR.   

 • Buitenshuisverzekering

  Als je zakelijke spullen onderweg meeneemt, zijn die niet verzekerd op de inventaris- & goederenverzekering. Met een buitenshuisverzekering zijn deze dat wel. Het gaat om spullen zoals je smartphone, laptop, navigatieapparatuur, steekwagens en demonstratiemateriaal. Deze spullen zijn buiten jouw bedrijfsadres verzekerd voor diefstal, brand, vermissing of bijvoorbeeld stoten.

  De spullen mogen niet onbeheerd achtergelaten zijn. Als ze niet op naam van je bedrijf staan, zijn deze ook niet verzekerd.

  Spullen die je onderweg meeneemt, heb je vaak nodig. Zonder telefoon kan je niet bellen met klanten en andere opdrachtgevers. En zonder laptop kan je vaak geen nieuwe afspraken plannen of facturen versturen. Met de buitenshuisverzekering weet je zeker dat je dezelfde spullen terug kan kopen. Bedenk voor jezelf of je het terug moeten kopen van een laptop, steekwagen of smartphone kan dragen of niet. De buitenshuisverzekering zit in de bundel Extra ZEKUR.

 • Bedrijfsaansprakelijkheid voor (niet-)ondergeschikten

  Als je uitzendkrachten, andere zzp’ers of personeel inhuurt of voor 3 maanden tijdelijk een werknemer in dienst hebt, kan je de aansprakelijkheid voor hen verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor (niet-)ondergeschikten. Je kan aansprakelijk gesteld worden door de opdrachtgever als jouw collega schade veroorzaakt. Maar ook als jouw ingehuurde collega zelf tijdens een klus gewond raakt. Deze kosten worden niet vergoed door de gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een stagiair is wel op de gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd.

  Het voordeel van deze verzekering is dat je de kosten van schade of letsel dat wordt toegebracht door of aan jouw collega hebt verzekerd. Ook als je vindt dat het eigenlijk de verantwoordelijkheid van jouw collega was. Je hoeft het dan niet zelf te regelen en de kosten worden vergoed op het moment dat je toch aansprakelijk wordt gesteld.

  Je moet wel een overeenkomst hebben afgesloten waarin staat welke werkzaamheden door de ingehuurde zzp’er of tijdelijke kracht worden uitgevoerd en hoe lang de opdracht duurt. Je verzekert tijdelijke krachten met deze verzekering maximaal 6 maanden per jaar. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor (niet-)ondergeschikten kan je als losse uitbreiding afsluiten bij zowel Gewoon ZEKUR als Extra ZEKUR.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen van het maken van een beroepsfout of het nalaten van een handeling. De verzekering keert uit als je aansprakelijk wordt gesteld doordat je bijvoorbeeld een contract voor een klant bent vergeten op te zeggen. Of een verkeerd advies hebt gegeven waardoor de klant financieel nadeel heeft. . Het gaat dus niet om letsel of materiële schade. Hiervoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

  Financiële schades kunnen heel ingewikkeld zijn om af te handelen. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hoef jij je niet meer bezig te houden met eventuele juridische gevolgen hiervan. Sommige opdrachtgevers stellen deze verzekering overigens verplicht. Je bent verzekerd tot een bedrag van maximaal € 250.000,- per gebeurtenis met en maximum van € 500.000,- per jaar. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan alleen als uitbreiding worden afgesloten door zzp’ers in de dienstverlening bij zowel Gewoon ZEKUR als Extra ZEKUR.

 • Eigen vervoer Bouw

  Deze verzekering is voor zzp’ers die hun goederen, zoals tegels of gereedschap, in hun bedrijfsauto vervoeren. Met de verzekering eigen vervoer bouw zijn deze spullen verzekerd voor schade tijdens het laden en lossen en diefstal. Ook als je eigendommen van de klant die je vervoert tijdens het laden en lossen beschadigt, ben je verzekerd. De goederen in je bedrijfsauto bevinden zich buiten je bedrijfslocatie en zijn daarom niet verzekerd op de inventaris- & goederenverzekering.

  Deze verzekering is handig als je een klusbedrijf hebt en regelmatig goederen meeneemt in jouw bedrijfsauto. Je kan de verzekering eigen vervoer bouw als losse verzekering afsluiten bij de bundel Extra ZEKUR.  

 • Bouw en Montage

  Deze verzekering is er voor zzp’ers in de bouw en is bedoelt voor schades aan goederen die je in het bouwproject plaatst, maar ook voor schade aan het bouwproject zelf. Bijvoorbeeld als een cv-ketel uit een huis in aanbouw wordt gestolen of een beschadiging aan een gehuurde steiger. Ook diefstal, verlies of beschadiging van je eigen gereedschap en hulpmateriaal is verzekerd.

  Het voordeel van deze verzekering is dat je jouw vermogen beschermt en mogelijke conflicten met de opdrachtgever voorkomt. Je kan snel door met ondernemen omdat je nieuwe spullen kan aanschaffen. De verzekering kan alleen worden afgesloten bij de bundel Extra ZEKUR ZZP Bouw.

Vraag zelf jouw ZEKUR ZZP-verzekeringsbundel aan

Ben je eruit welke verzekeringen het beste passen bij jou en jouw bedrijf? Vraag dan snel zelf jouw ZZP-verzekeringsbundel aan! En om zeker te weten dat de bundels passen bij je werkzaamheden, zijn onze verzekeringsbundels afgestemd op jouw beroep.

Bereken de premie voor jouw beroep